Maatregelen meegenomen in de berekening

Aanpassing heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 75 euro. De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.
Voor de partner geldt dat deze vanaf 2009 met 6.67%/jaar wordt afgebouwd, aanname is dat dit ook geldt voor de 75 Euro verhoging.


Beperken hypotheekaftrek

De hypotheekafrek, dus jouw teruggave op basis van de belastingschijven, wordt voor het hoogste tarief (boven de 56491, 52%) verlaagd met 0.5% per jaar.


Verlengen schijf 3

Als compensatie voor het verlagen van de hypotheekaftrek wordt de derde schijf verlengd van 56.491 euro naar 62.941 euro.


Extra huurverhoging

De huren worden richting marktconform niveau gebracht. Er wordt voor alle huurders een additionele huurverhoging van 1.5% boven de reeds bepaalde huurverhogingen toegestaan.

 • Indien sociale huurwoning en inkomen > 43.000, dan een extra verhoging van 6.5%
 • Indien sociale huurwoning en inkomen tussen 33.000 en 43.000, dan een extra verhoging van 2.5%
 • Anders een extra verhoging van 1.5%

Aanpassen kinderbijslagregeling

Alle kinderen van 0 tot en met 17 jaar krijgen een gelijke kinderbijslag van 191.65 euro per kind per kwartaal.

 • 0-5 jaar: blijft 191.65 euro/kwartaal
 • 6-11 jaar: van 232.71 naar 191.65 euro/kwartaal
 • 12-17 jaar: van 273.78 naar 191.65 euro/kwartaal

Aanpassing arbeidskorting 2013 en 2014

Aanpassing van de arbeidskorting van

 • 2012: tot 9295, 1.733%
 • 2013: tot 9295, 2.95%
 • 2014: tot 9295, 2.95%

 • 2012: 9295 - 45178, 161 euro + 12.32% * (salaris - 9295) met een maximum van 1611 euro.
 • 2013: 9295 - 40248, 274 euro + 12.319% * (salaris - 9295) met een maximum van 1723 euro.
 • 2014: 9295 - 40248, 274 euro + 12.319% * (salaris - 9295) met een maximum van 1723 + 388 euro.

 • 2012: vanaf 45178, 1611 euro - 1.25% * (salaris - 45178) tot 1533 euro.
 • 2013: vanaf 45178, 1723 euro - 4% * (salaris - 40248) tot 549 euro.
 • 2014: vanaf 45178, 1723 + 388 euro - 4% * (salaris - 40248) tot 0 euro.


Aanpassen ouderenkorting 2013

De ouderenkorting wordt verhoogd met 300 Euro in 2013. De ouderenkorting geldt 65+ met een verzamelinkomen van niet meer dan € 35.450


Schoolboeken voortgezet onderwijs

De verstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid. Het effect is dat per kind op het voorgezet onderwijs 200 euro (bron: rapport evaluatie WGS d.d. 10-11-2011) in mindering wordt gebracht.


Aanpassing toeslag kinderopvang 2013

In 2013 wordt de toeslag op de kinderopvang (dagopvang, gastouderschap, BSO) verder verminderd.

 • De vermindering wordt berekend op basis van de door de overheid verstrekte kinderopvangtoeslagtabellen 2012 en 2013.

Invoering uniform loonbegrip 2013

Verhoging van de eerste belastingschijf met 3.90%. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de ZVW bijdrage in op uw nettoloon of uitkering en betaalt deze.

 • Schijf1 (tot 18945): van 33.1% naar 37%

Wijzigingen aan de Koopkrachtwijzer

De plukwijzer2012 is niet feilloos, het regeerakkoord ook niet. Regelmatig komt er meer informatie beschikbaar, worden missers geconstateerd in de berekening, of worden de plannen van de regering 'licht' bijgesteld. De plukwijzer2012 wordt hierop aangepast.

AanpasdatumUitgevoerde aanpassing
20-11-2012Schrappen regeling opheffen vrijstelling motorrijtuigenbelasting klassiekers.
18-11-2012Verhoging ouderenkorting 2013 (300 Euro) toegevoegd.
17-11-2012Heffingskorting partner houdt rekening met jaarlijkse afbouw van 6.67%, optelfout belastbaar inkomen opgelost, heffingskorting wordt toegepast op hoogste inkomen (eigen of partner).
15-11-2012Toevoegen uitkeringindicatie ivm niet berekenen arbeids- en heffingskorting.
15-11-2012aanpassing berekening arbeidskorting, trap 2 is vanaf 2013 tot 40248, i.p.v. 45178.
14-11-2012verduidelijken optelling van de berekening van de resultaten van het originele regeerakkoord
14-11-2012toevoegen verlengen van schijf 3
14-11-2012fout in berekening arbeidskorting voor bedragen boven 100.000 euro opgelost
13-11-2012uniform loonbegrip (effect ZVW) toegevoegd
13-11-2012fout in berekening arbeidskorting opgelost
12-11-2012aanpassing op herziening van de besluiten in het regeerakkoord
 • afschaffen zorgtoeslag
 • aanpassen heffingskorting
 • aanpassen arbeidskorting
12-11-2012toevoegen berekening aanpassing arbeidskorting hoogste tariefgroep(en) in 2013.
10-11-2012resultaat berekening toont zowel de situatie voor als na de herziening van het regeerakkoord.
10-11-2012aanpassing laagste belastingschijf, verhoging met 3.9% in 2013
10-11-2012toevoegen berekening kinderopvang 2013
09-11-2012toevoegen berekening sociale huurwoningen
09-11-2012aanpassing berekening voor 65+
08-11-2012toevoegen sectie 'uitleg over de berekeningen'
05-11-2012aanpassing laagste belastingschijf, verlaging met 0.5%
04-11-2012berekening zorgtoeslag rekening laten houden met huidige kosten.
03-11-2012eerste versie Koopkrachtwijzer.

Geschrapte maatregelen uit regeerakkoord

Geschrapt: Aanpassing belastingschijven

Deze berekening wordt uitsluitend informatief uitgerekend, na de bijstelling van het regeerakkoord op vrijdag 9 november 2012.

Verlaging van de eerste drie belastingschijven met respectievelijk 0.5%, 4.05% en 4.05%.

 • Schijf1 (tot 18945): van 37% naar 36.95%
 • Schijf2 (18945-33863): van 42.00% naar 37.95%
 • Schijf3 (56491-56491): van 42.00% naar 37.95%
 • Schijf4 (boven 56491): 52.00%

Aannames/opmerking:

 • Eerste schijf wordt in 2013 verhoogd van 33.1% naar 37%.
 • 65+ alleen aanpassing schijf 3, overige schijven blijven onveranderd.

Geschrapt: Invoeren inkomensafhankelijke zorgpremie

Deze berekening wordt uitsluitend informatief uitgerekend, na de bijstelling van het regeerakkoord op vrijdag 9 november 2012.

 • Inkomensafhankelijke premie: bijdrage van 11.1% over het inkomen boven de 20.000 euro. De premie is gemaximaliseerd op 482 euro/maand.
 • Verminderd met kosten huidige zorgpremie, gesteld op 100 euro/maand.

Geschrapt: Afschaffen vrijstelling oldtimers

De vrijstelling motorrijtuigenbelasting op voertuigen ouder dan 25 jaar wordt afgeschaft. De berekening gaat uit van een 'standaard auto' (1250 kg, benzine, provincie Utrecht).